Våra tjänster

Glassel Trädvård erbjuder trädtjänster – från enklare trädfällning till avancerade fällningar, beskärningar, bortforsling och stubbfräsning. Tveka inte att ta kontakt med oss för mer information kring hur vi kan lösa dina behov.

Trädfällning

Vi utför alla typer av fällningar från enklare markfällningar till avancerade där man klättrar upp i trädet och tar ner det i bitar. När vi genomför våra uppdrag tar vi hänsyn till omgivningen och utifrån kundens önskemål kan vi montera ner trädet utan någon åverkan på omkringliggande mark och vegetation. Vi åtar oss alla uppdrag från enstaka träd till rensning av skogstomter vid t ex nybyggnation.

Beskärning

Beskärning förknippas oftast med underhåll av fruktträd för att öka och förbättra skörden av frukt. Beskärning omfattar dock alla typer av träd i vår omgivning.

De vanligaste orsakerna till beskärning är:
- säkerhetsaspekter
- trädets välmående och estetik
- åstadkomma mer ljusinsläpp.

Ur säkerhetssynpunkt tas döda, skadade och sjuka grenar bort. Även delar av trädet som av naturliga skäl är försvagade. Det kan även röra sig om grenar över vägar eller byggnader.

Träd kan även behöva beskäras för att förbättra dess välmående och skapa en fin form. Unga träd kan behöva uppbyggnadsbeskäras under de första åren för att skapa förutsättningar till ett friskt träd med bra struktur.

Den kanske vanligaste orsaken är dock att trädet skymmer solen. Många ser inga andra alternativ än att ta ner trädet helt. Men det finns många olika sätt att beskära träd för att öka ljusinsläppet. Vi diskuterar gärna detta med er på plats.

Bortforsling

Bortforsling löser vi med minimal åverkan på mark. Materialet körs iväg, flisas och används som fjärrvärme. I de fall du själv vill ta till vara på materialet som ved kapar vi upp det i vedlängder.

Stubbfräsning

Stubbfräsning är i flesta fall det alternativ som är mest ekonomiskt samt minst åverkan på mark för att helt bli av med en stubbe. Vi erbjuder stubbfräsning via partners.

Har du behov av trädtjänster, välkommen att fylla i formuläret nedan för en kostnadsfri offert:
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Glassel Trädvård AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@glasseltradvard.se

Glassel Trädvård AB, förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR