Bra att veta

När vi genomför trädvårdstjänster åt dig gäller självklart vår företagsförsäkring. Innan vi sätter igång får du ett fast pris för jobbet och och det finns möjlighet till RUT-avdrag.

Kontakta oss gärna för mer information.

Försäkring

Vi har olycksfallsförsäkring samt ansvarsförsäkring hos Trygg Hansa som täcker skador upp till 10 000 000 kr.

RUT-avdrag

Sedan 1 augusti 2016 berättigar trädfällning, beskärning och borttagande av träd, sly och buskar samt tillhörande rishantering på den egna tomten till RUT-avdrag om 50%.

Kostnadsfri offert med fastpris

För att kunna offerera rätt typ av arbete till ett fast pris kommer vi och tittar på träden och gör en bedömning av arbetets omfattning innan vi ger offert.

Betalning

Betalning sker via bankgiro eller via företagsswish. Vi tillämpar 10 dagars betalningsvillkor för privatpersoner och 30 dagar för företag.

Har du behov av trädtjänster, välkommen att fylla i formuläret nedan för en kostnadsfri offert:
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Glassel Trädvård AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@glasseltradvard.se

Glassel Trädvård AB, förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR